ข้ามไปยังทูลบาร์

คณะผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

นายธวัช ถ้วยทองคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

thThai
en_USEnglish thThai