Category: ไม่มีหมวดหมู่

ปัญหาระบบเครือข่าย

เนื่องจาก ระบบเครือข่ายของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งเป …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดขนาดด้วยระบบวิชั่น แบบ CNC (CNC Vision Measuring System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กศน. โครงก …

Continue reading

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดียพร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดี …

Continue reading

เอกสารรายการอุปกรณ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งท่อร้อยสาย

ดาวน์โหลดเกณฑ์รายการอุปกรณ์กำหนดการ-การแข่งขันทักษะการต …

Continue reading

เอกสารแข่งขันทักษะช่างยนต์

เอกสารแข่งขันทักษะ ดาวน์โหลดที่นี่ แจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ …

Continue reading

ข้ามไปยังทูลบาร์