งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษากลุ่มสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา กลุ่มสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

แผนกที่มีการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ปวช. ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) และ ช่างยนต์

แผนกที่มีการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ปวส. ได้แก่ สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ ,ปวช.๓ ,ปวส.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ ,ปวช.๓ ,ปวส.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของระดับ ปวส. การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (สชอ. 1/5 และ สทค. 1/5)

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษา สชอ.1/5 และ สทค. 1/5

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น