แผนกช่างก่อสร้าง

เผยแพร่ผลงานวิชาการประมาณราคา

เผยแพร่ผลงาน วิชาการประมาณราคาก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 2106-2107 ครูจันจิรา สุขขี

แผนกช่างก่อสร้าง

เผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์สุขสันต์ เปลื้องรัตน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง งานสีและเคลือบผิว รหัสวิชา 2106-2120

แผนกช่างก่อสร้าง จัดทำองค์พระวิษณุจำลอง สั่งจองในราคา 299 บาท ขนาดหน้าตัก 1.5 นิ้ว

องค์พระวิษณุจำลอง ขนาดหน้าตัก 1.5  นิ้ว ทำพิธีบวงสรวง 19 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สั่งจองในราคา 299  บาท  เบอร์โทร 08-9936-6511, 08-7611-2773, 08-1838-3774
DSC04551.JPG DSC04550.JPG 100_1627.JPG 100_1640.JPG

กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2552

2009-10-26 08:00
2009-10-26 19:15

กำหนดเปิดภาคเรียนเทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552
นักศึกษาสามารถรับตารางเรียนได้ จากอ.ที่ปรึกษา ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง