งานบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา งานบุคลากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

งานบุคลากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559

คำสั่งจ้าง ปี 2555-2558

ดาวน์โหลคำสั่งจ้าง ปี 2555-2558
ดาวน์โหลด