งานบุคลากร

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง ป.ตรี สาขาพลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ส.ค. 54

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุใน
อัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานบุคลากร รับสมัครเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้าง
รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง

งานบุคลากร

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สาขาพละศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 20 - 25 พ.ค.2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุใน
อัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานบุคลากร รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เมษายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) ปีงบประมาณ 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้าง
รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง

แผ่นพับกราฟฟิค

ไฟล์แผ่นพับ

งานบุคลากร รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตรา
จ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง

ส.ค.ส. ปี 2554

DSC01480-2.JPG DSC01481-1.JPG DSC01479-3.JPG DSC01482-4.JPG

รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องมือกล ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2553

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้าง
รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ปีงบประมาณ 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุในอัตราจ้าง