งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

13 font thai

การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาใหม่

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการนำข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถใช้อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อผู้ใช้ (username) และใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน (password) นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ห้องอินเตอ

การเข้าใช้งาน V-cop

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

IMG_1425.JPG IMG_1393.JPG IMG_1397.JPG IMG_1422.JPG

คำอธิบายรายวิชา