ประกาศ

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูล

Posted on: พฤ, 09/28/2017 - 22:42 By: smith

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/07/2017 - 11:02 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

- ห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ห้อง

- ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/07/2017 - 11:00 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ

- ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 06/28/2017 - 11:01 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Subscribe to ประกาศ