โครงงานนักศึกษา ปวช

โครงงานนักศึกษา ปวช
1. โครงงานเครื่องทดสอบไอซีออปแอมป์ >> คลิ๊กที่นี่
2. โครงงานเครื่องตรวจสอบสายแลนด์ >>> คลิ๊กที่นี่
3. โครงงานเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรด >>> คลิ๊กที่นี่
4. โครงงานบอร์ดกดเลข 10 หลัก >>> คลิ๊กที่นี่
5. โครงงานเครื่องป้องกันขโมยภายในบ้าน >>> คลิ๊กที่นี่
6. โครงงานเครื่องชาร์จถ่าน >>> คลิ๊กที่นี่
7. โครงงานอินเวอร์เตอร์ >>> คลิ๊กที่นี่
8. โครงงานไฟฉุกเฉิน >>> คลิ๊กที่นี่
9. โครงงานชุดฝึกเครื่องขยายเสียง >>> คลิ๊กที่นี่
10. โครงงานพาวเวอร์ซัพพลาย >>> คลิ๊กที่นี่
11. โครงงานอินเตอร์คอม >>> คลิ๊กที่นี่
12. โครงงานเครื่องตรวจวัดทรานซิสเตอร์  >>> คลิ๊กที่นี่
13. โครงงานเครื่องขยายเสียง >>> คลิ๊กที่นี่
14. โครงงานนาฬิกาดิจิตอล >>> คลิ๊กที่นี่
15. โครงงานโคมไฟประหยัดพลังงาน >>> คลิ๊กที่นี่
16. โครงงานแหล่งจ่ายไฟตรง >>> คลิ๊กที่นี่
17. โครงงานเครื่องตรวจจับควัน >>> คลิ๊กที่นี่
18. โครงงานเครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว >>> คลิ๊กที่นี่