การดูเกรดผ่านระบบดูแลนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูเกรด ผ่านหน้าเวปของวิทยาลัยฯ ที่เมนูระบบดูแลนักศึกษา โดยกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลักที่ช่อง User : 4921045xxx กรอก วัน/เดือน/ปี ที่ช่อง Pass : 10/03/25xx ตามรูปแบบที่กำหนด และคลิกเลือกนักเรียน-นักศึกษา
ผู้ปกครองสามารถดูเกรดและติดตามผลการเรียนนักศึกษาของท่าน ผ่านหน้าเวปของวิทยาลัยฯ ที่เมนูระบบดูแลนักศึกษา โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ช่อง User : xxxxxxxxx และกรอก วัน/เดือน/ปี ที่ช่อง Pass : 10/03/25xx ตามรูปแบบที่กำหนด และคลิกเลือกผู้ปกครอง
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขอดูเกรด

สวัสดี่ค่ะ....
หนึ่งฤทัยค่ะ.....เป็นนักเรียนเทียบโอน.....ขอดูเกรดที่เรียนไปแล้วประมาณ...10 ต.ค.53 - 23 ม.ค.54
ขอบคุณค่ะ