คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา กลุ่มโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2557

คำสั่งรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มโควตา

ปีการศึกษา 2557

ตามไฟแนบค่ะ

ไฟล์แนบขนาด
11.jpg406.14 KB
2.jpg304.21 KB
3.jpg333.69 KB
4.jpg340.37 KB
5.jpg152.88 KB