นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ให้มาติดต่อถ่ายรูปทำบัตรได้ที่งานทะเบียน

เนื่องด้วยงานทะเบียนได้จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว

และยังมีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน

โดยสามารถติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนได้ที่งานทะเบียน

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

โครงการพลังจิตใต้สำนึก

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันสุนทรภู่ 2559

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- เครื่องเจาะตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Syndicate content