ปิดปรับปรุงระบบ rms

Posted on: พฤ, 07/20/2017 - 16:14 By: smith

เนื่องจากระบบ rms2007 ได้ใช้มานาน และไม่สามารถปรับปรุงระบบปฏิบัติการได้เนื่องจากติดปัญหาบางประการ ศูนย์ข้อมูลจึงมีความจำเป็นหยุดการใช้งานระบบ rms2007 เพื่อทำการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/14/2017 - 09:32 By: smith

เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/14/2017 - 09:26 By: smith

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 05/31/2017 - 18:28 By: smith

 เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

เอกสารประกอบการบรรยาย

Posted on: พฤ, 07/20/2017 - 21:26 By: smith

เอกสารประกอบการบรรยาย  "อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา" ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/07/2017 - 11:02 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

- ห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ห้อง

- ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/07/2017 - 11:00 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ

- ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 06/28/2017 - 11:01 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 06/28/2017 - 10:54 By: smith

เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ห้อง

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

Subscribe to