ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูล

Posted on: พฤ, 09/28/2017 - 22:42 By: smith

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted on: อ, 09/19/2017 - 09:47 By: smith

เชิญคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ยุทธศาตร์ สอศ. และแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

Posted on: จ, 08/21/2017 - 11:35 By: smith

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  จำนวน  1  อัตรา   ตั้งแต่วันที่  18 - 24  สิงหาคม 2560  (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ปิดปรับปรุงระบบ rms

Posted on: พฤ, 07/20/2017 - 16:14 By: smith

เนื่องจากระบบ rms2007 ได้ใช้มานาน และไม่สามารถปรับปรุงระบบปฏิบัติการได้เนื่องจากติดปัญหาบางประการ ศูนย์ข้อมูลจึงมีความจำเป็นหยุดการใช้งานระบบ rms2007 เพื่อทำการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/14/2017 - 09:32 By: smith

เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องเทคโนโลยีต้นแบบด้านสารสนเทศไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: ศ, 07/14/2017 - 09:26 By: smith

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Posted on: พ, 05/31/2017 - 18:28 By: smith

 เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

Subscribe to